banner


Strona Główna
O Firmie

Posturometr-S
Podoskop komputerowy
Fałdomierz elektroniczny
Koń rehabilitacyjny
Skoliozometr-S

Badania dzieci i młodzieży
Badania sportowców
Metodologia pomiaru postawy ciała

Promocja zdrowia w korekcji wad postawy
Kurs masażu


"WADY POSTAWY CIAŁA I ICH OCENA"
Inne


polski/polish
english (Under construction)


Posturometr-S(kliknięcie otworzy większy obraz)

Badanie Posturometrem-S
(kliknięcie otworzy większy obraz)
Nieinwazyjne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne Posturometr-S pozwala opisać i przedstawić dowolny punkt lub krzywiznę w trójprzestrzennym kartezjańskim układzie współrzędnych (XYZ).
W skład urządzenia wchodzą sprzężone ze sobą układy:

• mechaniczny, służący do wskazania wodzikiem pomiarowym położenia mierzonego punktu,
• elektroniczny, obliczający położenie wodzika pomiarowego w przestrzeni trójwymiarowej,
• informatyczny, analizujący wyniki pomiarowe.

Urządzenie to pozwala na:

• opis sylwetki w trzech płaszczyznach (czołowa, strzałkowa i poprzeczna),
• określenie punktów antropometrycznych, pomiar odległości między punktami, wyznaczanie kątów,
• pomiar krzywizn kręgosłupa: przednio-tylnych i bocznych,
• pomiar w różnych pozycjach ciała (np. stojącej, leżącej, w skłonie),
• pomiary specjalistyczne: pomiar postawy z obciążeniem zewnętrznych, pomiar ruchomości w stawach biodrowych, pomiar kąta pochylenia miednicy, i inne,
• pomiary antropometryczne,
• kontrola procesu korekcji i diagnozowania wad postawy ciała.

Do zalet tego nowoczesnego, sprzężonego z komputerem urządzenia należy:

• duży zakres pomiarowy,
• nieinwazyjny sposób pomiaru,
• pomiar dowolnych krzywizn i obliczenia wybranych pomiarów,
• powtarzalność pomiaru,
• wykorzystywanie nowoczesnych metod archiwizacji danych,
• krótki czas badania pacjenta,
• własne zweryfikowane oprogramowanie komputerowe do pomiaru i analizy
• możliwość łatwego i szybkiego montażu demontażu i transportu urządzenia
• możliwość tworzenia własnych programów pomiarowych


Karty z diagnozą oraz uwagami(kliknięcie otworzy większy obraz)

Karta zawiera pole uwagi do którego podczas badania można wprowadzić informacje uzyskane podczas badania oglądowego
Istnieje możliwość dalszego opracowania wyników przy pomocy dowolnych metod statystycznych. Bazy danych dają możliwość eksportowania wyników do programów CAD, baz danych, programów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego.

Funkcje aparatu:
• pomiary antropometryczne,
• określenie punktów antropometrycznych, pomiar odległości między punktami, wyznaczanie kątów,
• pomiar krzywizn kręgosłupa: przednio-tylnych i bocznych
• pomiar w różnych pozycjach ciała (np. stojącej, leżącej, w skłonie)
• pomiary specjalistyczne: pomiar postawy z obciążeniem zewnętrznych, pomiar ruchomości w stawach biodrowych, pomiar kąta pochylenia miednicy, i inne
• kontrola procesu korekcji i diagnozowania wad postawy ciała.

Wyniki i pomiary w poszczególnych płaszczyznach:
 

kliknięcie otworzy większy obraz
Płaszczyzna czołowa

Obraz kręgosłupa :

 • odcinek piersiowy kręgosłupa - c7 - th12 - długość liniowa
 • odcinek lędżwiowy kręgosłupa - th12 - l5 - długość liniowa
 • szerokość barkowa
 • kąty dolne łopatek
 • ułożenie miednicy
 • wysokość ciała 
Łączenie wybranych punktów pomiarowych pozwala określić wzajemne położenie punktów pomiarowych - długości odcinkowe i kątowe w rzucie na płaszczyznę (YZ).

kliknięcie otworzy większy obraz
Płaszczyzna strzałkowa

Obraz kręgosłupa:

 • określenie krzywizny kręgosłupa c7 - l5 (analiza wg. Wolańskiego w modyfikacji E.Zeyland- Malawki), 
 • wyznaczenie kątów alfa, beta, gamma,
 • określenie zależności w przesunięciu dowolnych punktów pomiarowych względem siebie lub punktu bazowego.

kliknięcie otworzy większy obraz
Płaszczyzna poprzeczna

Obraz kręgosłupa:

 • określenie rotacji i przesunięcia dowolnego odcinka kręgosłupa,
 • określenie przesunięcia w ramach barków, łopatek, ustawienia miednicy - rotacje,
 • określenie zależności w przesunięciu dowolnych punków pomiarowych względem siebie lub punktu bazowego.

Podczas badań mierzący ma ścisły nadzór nad pacjentem. Na ekranie komputera w trakcie pomiaru widoczne są zaznaczane punkty, dzięki czemu możliwa jest kontrola ich położenia w odniesieniu do układu współrzędnych. Podczas pomiaru postawy ciała badany znajduje się w pozycji swobodnej z głową w pozycji „frankfurckiej”. Stabilizator nie wymusza pozycji i pozwala utrzymać trzy punkty podparcia zapobiegając wychwianiom. W razie pomyłki w każdym momencie można przerwać pomiar i wykonać go od nowa.
Aparat umożliwia pomiar dowolnej liczby punktów pomiarowych oraz krzywych pomiarowych np. pomiar ruchomości w stawach biodrowych (podanie zależności kątowych) pomiar długość względnej i bezwzględnej kończyn, pomiary obwodowe, pomiar kąta pochylenia miednicy i in.

Posturometr-S powstawał na przestrzeni lat w wyniku licznych badań i eksperymentów. W trakcie tych badań powstał raport na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Sportu dotyczący postawy ciała dzieci i młodzieży oraz metod pomiaru postawy ciała, wykonywano badania na zlecenie Komitetu Badań Naukowych. Od 1983 roku dr W. Śliwa współpracował z Państwową Akademią Nauk.Powstał w tym czasie projekt pod patronatem PAN. Dr W. Śliwa był kierownikiem zespołu badawczego CPBR Nr 9 , w którego skład wchodzili m. in.: prof. Andrzej Wall, prof. Gerwazy Świderski, prof. Jerzy Przybylski, prof. Romuald Będziński, prof. Weron, i inni. Konsultantami i recenzentami projektu byli: prof. Jerzy Kiwerski, prof. Fidelus, prof. Morecki

Konstrukcja i zasada działania Posturometru-S jest zgodna z metodologią antropometryczną.


Laboratorium Wad Postawy Ciała POSMED Spółka z o.o.
Dr Wincenty Śliwa
ul. Kazimierska 9/19,
51-657 Wrocław
tel.: 71 348 50 58, tel./fax: 71 372 81 42, e-mail:biuro@posmed.com.pl

created by Plum33 To view this page I recommend Mozilla Firefox or Opera. I prefer Mozilla Firefox :D Get Firefox!